ประกาศ อบจ ยะลา
หน้าแรก   /   ประกาศ อบจ ยะลา  /   แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563)
จำนวนผู้เข้าชม  :   420
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563)