อำเภอเบตง
หน้าแรก   /   อำเภอเบตง  /   น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9
จำนวนผู้เข้าชม  :   826

เนื่องด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ ของจังหวัดยะลา เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เป็นภูเขาดินและหิน ส่วนมากเป็นหินอัคนี และหินกรวดขนาดใหญ่ สภาพป่าเป็นดงดิบชื้นอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญ เช่น แม่น้ำปัตตานี เป็นต้น จึงทำให้มีน้ำตกมากมายหลายแห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้น ก็คือ น้ำตกอินทสร นั่นเอง 

น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง  จังหวัดยะลา  เป็นน้ำตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร รอบบริเวณปกคลุมไปด้วยพรรณไม้เขียวขจี

น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “น้ำตกวังใหม่” มีทั้งหมดด้วยกัน 5 ชั้น โดยชั้นที่ 1 ของน้ำตกมีความสูงและสวยงามมากที่สุด ชั้นที่ 1 และ 2  ตั้งอยู่ที่ บ้าน กม.32 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จว.ยะลาส่วนชั้นที่ 3,4 และ 5 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านวังใหม่ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จว.ยะลา 

การเดินทาง ให้ใช้เส้นทางบ้านคอกช้าง ไป อ.เบตง สายบนเส้นทางหมายเลข 410 ระหว่างอำเภอธารโตและอำเภอเบตง แยกขวาช่วงกิโลเมตร 32-33 ไปตามทางลูกรังอีก 3 กิโลเมตร จึงจะผ่านทางเข้าน้ำตก น้ำตกจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ เดินทางเข้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะพบน้ำตกชั้นที่ 2 และ 1

น้ำตกอินทสรเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้ชอบธรรมชาติ เนื่องจาก บริเวณโดยรอบน้ำตกอินทสรแห่งนี้ รายล้อมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่  มีบรรยากาศที่ร่มรื่น และอากาศเย็นสบาย น้ำตกอินทสรมีแอ่งน้ำสามารถว่ายน้ำเล่นได้ โดยไม่เป็นอันตราย อีกทั้ง มวลน้ำตกลงมาจากจากขั้นหินที่สูงเกิดกระแสน้ำไหลลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างและกระทบกับผาหินและโขดหิน จึงเกิดทัศนียภาพที่สวยงามมาก นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและมุมพักผ่อนไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชม และเล่นน้ำ ที่น้ำตกแห่งนี้ได้ทุกวัน และนักท่องเที่ยวควรใช้ความระมัดระวังในการท่องเที่ยวน้ำตก เพราะบริเวณน้ำตกอาจจะมีมอส ตะไคร่น้ำขึ้น ทำให้ลื่นเป็นอันตรายได้ 

ที่อยู่

หมู่ 2 ถนนยะลา-เบตง ตำบลไอเยอเวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา