ข่าวรับสมัครงาน
หน้าแรก   /   ข่าวรับสมัครงาน  /   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปี 2563 จำนวน 9 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 6 มี.ค. 2563
จำนวนผู้เข้าชม  :   5928


รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 9 อัตรา

ตำแหน่งรับสมัคร
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา
เงินเดือน 9,400 – 11,500 บาท
คุณสมบัติ
-ปวช. ปวท. ปวส. ทุกสาขาวิชา ซึ่งมีวิชาการคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400-11,500 บาท
คุณสมบัติ
-ปวช. ปวท. ปวส. สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศกรรมเคร่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรมม สถาปัตยกรรม

3. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400-11,500 บาท
คุณสมบัติ
-ปวช. ปวท. ปวส. สาขาวิชาเครื่อกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครืองกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะ

4. คนงานทั่วไป 4 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติ
-ร่างกายแข็งแรง

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วนตนเองได้ที่ ห้องคลินิกเซ็นเตอร์ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 073-203610

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ