ติดต่อเรา
หน้าแรก   /    ติดต่อเรา
จำนวนผู้เข้าชม  :   15280

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อบจ.ยะลา


1 ถนนวงเวียน 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 073-203610
โทรสาร : 073-203621
อีเมล์ : yalapaoinfo@gmail.com

นายก อบจ.   0-7320-3616
โทรสารหน้าห้องนายก  0-7320-3626
รองนายก อบจ. (1)   0-7320-3617
รองนายก อบจ.(2)  0-7320-3618
เลขานุการนายก อบจ.  0-7320-3626
ปลัด อบจ.  0-7320-3670
รองปลัด อบจ. (1)  0-7320-3627
รองปลัด อบจ. (2)  0-7320-3620
หน.สำนักปลัด อบจ.  0-7320-3622
กองกิจการสภาฯ  0-7320-3613
ผอ.กองกิจการสภาฯ  0-7320-3615
กองแผน  0-7320-3612
ผอ.กองแผน  0-7320-3614
กองคลัง  0-7320-3629,0-7320-3630
ผอ.กองคลัง  0-7320-3623
กองช่าง  0-7320-3625
ผอ.กองช่าง  0-7320-3624
กองการศึกษาฯ  0-7320-3628
คลินิคเซนเตอร์ อบจ.ยะลา  0-7320-3640