สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
หน้าแรก   /  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา