ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวนผู้เข้าชม  :   641

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเจาะกลูบี หมู่ที่ 1 ตำบลลิดล - บ้านดาแลบลูกา หมู่ที่ 6 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านบ่อหิน - บ้านตาลีไอน์

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ยล.ถ. 1 - 0034 บ้านตลาดเก่า - บ้านเปาะยานิ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ยล.ถ.1-0004 บ้านยุโป - บ้านทุ่งยามู อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ยล.ถ.1-0006 บ้านถ้ำศิลป์ - บ้านหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ยล.ถ.1-0015 บ้านบาลูกา - บ้านอูเป๊าะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองจือริ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านรั้วตะวัน หมู่ที่ 7 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านยะลา หมู่ที่ 1 ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคีรีลาด หมู่ที่ 9 - บ้านบายิ หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.4077 - บ้านบาโงยแจเกาะ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างสะพาน คสล.สายบ้านบันนังบูโบ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดาแลแป - บ้านปอเอาะ หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมตลาดนัดอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองลูบูกาเยาะ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. 1-0042 สายบ้านกาบัง ตำบลกาบัง-บ้านบายอ ตำบลบาละ
อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านฆอรอราแม หมู่ที่ 4 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านโฉลง หมู่ที่ 1 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านตะโละมีแย หมู่ที่4 ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบือราเป๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านมาลา หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านสะปาเราะ หมู่ที่ 5 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านยือนัง หมู่ที่ 4 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบดล้อยางชนิด 9 ล้อ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ยล.ถ. 1-0006 บ้านถ้ำศิลป์ - บ้านหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ยล.ถ. 1-0015 บ้านบาลูกา-บ้านอูเป๊าะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียวพร้อมชั้นเก็บเรือศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563