ข่าวรับสมัครงาน
หน้าแรก   /   ข่าวรับสมัครงาน  /   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ กำหนดวันทดสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
จำนวนผู้เข้าชม  :   3103

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ กำหนดวันทดสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบ
- ตำแหน่ง 01 ผช.จพง.ธุรการ
ตำแหน่ง 02 ผช.นายช่างเขียนแบบ
ตำแหน่ง 03 ผช.นายช่างเครื่องกล
ตำแหน่ง 04 คนงานทั่วไป
- หลักเกณฑ์วันสอบ