ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
หน้าแรก   /   ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง  /   ข้อมูลตามสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่าหรือรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือข้อตกลง 2562
จำนวนผู้เข้าชม  :   1773

 

ข้อมูลตามสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่าหรือรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือข้อตกลง 2562

ประจำเดือนตุลาคม 2561
  ไฟล์ 1     ไฟล์ 2     ไฟล์ 3
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2      ไฟล์ 3
ประจำเดือนธันวาคม 2561
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2      ไฟล์ 3
ประจำเดือนมกราคม 2562
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2       ไฟล์ 3
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2       ไฟล์ 3
ประจำเดือนมีนาคม 2562
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2       ไฟล์ 3
ประจำเดือนเมษายน 2562
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2        ไฟล์ 3
ประจำ เดือนพฤษภาคม 2562
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2        ไฟล์ 3
ประจำเดือนมิถุนายน 2562
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2        ไฟล์ 3
ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2        ไฟล์ 3
ประจำเดือนสิงหาคม 2562
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2        ไฟล์ 3
ประจำเดือนกันยายน 2562
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2        ไฟล์ 3