ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
หน้าแรก   /   ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง  /   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนผู้เข้าชม  :   1650

 

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนตุลาคม 2562 (งานซื้อ)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนตุลาคม 2562 (งานจ้าง)

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนพฤศจิกายน 2562 (งานซื้อ)

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนพฤศจิกายน 2562 (งานจ้าง)

-
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนธันวาคม 2562 (งานซื้อ)

-
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนธันวาคม 2562 (งานจ้าง)

-
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนมกราคม 2563 (งานซื้อ)

-
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนมกราคม 2563 (งานจ้าง)

-
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (งานซื้อ)

-
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (งานจ้าง)

-
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนมีนาคม 2563 (งานซื้อ)

-
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนมีนาคม 2563 (งานจ้าง)

-
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนเมษายน 2563 (งานซื้อ)

-
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนเมษายน 2563 (งานจ้าง)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนพฤษภาคม 2563 (งานซื้อ)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนพฤษภาคม 2563 (งานจ้าง)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนกรกฎาคม 2563 (งานซื้อ)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนกรกฎาคม 2563 (งานจ้าง)