ประกาศ อบจ ยะลา
หน้าแรก   /  ประกาศ อบจ ยะลา

การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งานและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๙๘ รายการ

องการบริหารส่วนตำบลจังหวัดยะลา ขอเชิญประชาชนชาวยะลาร่วมโครงการ อบจ.ยะลารวมในสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสนานฉันท์ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มัสยิดฎอตุลญันนะ ม.2 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

องการบริหารส่วนตำบลจังหวัดยะลา ขอเชิญประชาชนชาวยะลาร่วมโครงการ อบจ.ยะลารวมในสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสนานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มัสยิดบ้านบาดงยตือเงาะ ม.8 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา

เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เดินทางลงพื้นที่มัสยิดนูรูลนาอีม ม.8ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา และวัดตาพะเยา ม.11 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ร่วมพัฒนาถางป่าตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีรั้ว ปรับสภาพพื้นที่ กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและกิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์

เมื่อวันที่ 18 มค 2560 ที่ผ่านมา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนต่อการเมืองการปกครองประจำปีงบประมาณ พศ.2560 ระหว่างวันที่ 18-19 มกค 2560 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา