ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งเปิดประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจำปี  2563  ในวันอังคาร  ที่ 29  กันยายน  2563  เวลา  14.00  น. ณ ห้องประชุมสภา  อบจ.ยะลา  หากประชาชนท่านใด  สนใจเข้ารับฟังการประชุมสามารถติดต่อได้ที่  073-203613