ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   "ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย"เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัด อบจ.ยะลา "ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย"เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อให้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความรักความสามัคคี ณ หน้าอาคารสำนักงาน อบจ.ยะลา