ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ด้าน"ด้านการศึกษา"
นายมุขตาร์ มะทา นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามอบหมาย นายมนตรี หมวกไสว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เข้ารับเกียรติบัตรในรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ด้าน"ด้านการศึกษา" จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา