ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานท้องถิ่น ผู้รับบริการ และประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานท้องถิ่น ผู้รับบริการ และประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นแบบรับฟังความคิดเห็นพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น